PÜKAD

Neden Binalar da Otomobiller gibi Seri Olarak Üretilmiyor

Cephe giydirmeler nereye doğru gelişiyor? 19 Mayıs 2011 de Delft’de beşincisi yapılan (The Future Envelope) kongresinde inşaat prosedürünün geliştirilebileceği ve cephe giydirmelerinin ancak bilgi ve teknik aktarımı ile gerçekleşebileceği tespit edildi. Cephe kaplamanın muhtelif bölümlerinden gelen konuşmacılar çok enteresan cephe kaplama şekilleri ve uygulama alanlarından bahsettiler. Devamı… “Neden Binalar da Otomobiller gibi Seri Olarak Üretilmiyor”

CE İşaretinin Ana Hatları

GİRİŞ :
Avrupa Birliğin de eskiden her ülkenin kendine göre her malzeme için bir standardı veya yönetmenliği vardı. Bu durumda ithalat ve ihracat için büyük zorluklar çıkıyordu. Bu yüzden, bütün AB’ de geçerli her kesin uyması gerekli standartlar yapıldı. İşte CE işareti de bu uygunluğu ifade eder. Türkiye de ve Avrupa da mal satmak isteyen herkesin bu standartlara uyması ve bunu kanıtlaması lazımdır. Devamı… “CE İşaretinin Ana Hatları”

Pencerenin Enerji Tasarrufu Açısından Değerlendirilmesi

Binalarda enerji tasarrufu için bütün yapı elemanlarının belli standartlara, uyarak üretilmesi lazımdır. Pencere, standartlara uyulmadan üretildiğinde en büyük enerji kaybına sebep olur. Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin %30’u binalardaki ısınma için kullanılır, bitişik nizam çok katlı bir binada %15 pencereden, %9 dış duvardan, %3.6 tavandan, %2.4 tabandan kaçar. Devamı… “Pencerenin Enerji Tasarrufu Açısından Değerlendirilmesi”

Fotovoltaik Enerji Santrali

Florida’daki uzay işlemlerinden sorumlu Kennedy Space Center şirketinin yöneticileri, istikbalin enerji kaynağını kullanmaya teşebbüs ettiler. Bu sene NASA, Amerika’nın Enerji temin işlerinden sorumlu Şirketi Florida Power & Light Corporation (FPL) ile enerji temini için bir mukavele imzaladı. NASA, FPL’e iki adet on megavat gücünde Fotovoltaik elektrik santralı yapması için kendi arazisinden 300 000 m² lik bir arsayı tahsis etti. Devamı… “Fotovoltaik Enerji Santrali”

KURUMSAL ÜYELERİMİZ