PÜKAD

Hakkımızda

Türkiye’de PVC kapı ve pencere sektöründe profil üreticisi firmaların önde gelenlerinden 7 firma 01.11.1999 tarihinde PÜKAD Plastik Profil Üreticiler “Kalite Birliği” Derneğini kurdular.

Dernek Tanıtım Föyü

ADOPEN – PLASPEN, ESENPEN,  EGEPEN, FIRATPEN, PAKPEN, PİMAPEN,  ve WİNSA   markalarıyla üretim yapan kuruluşlar üretimlerini Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak üretim, montaj, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedef oluşturarak bu derneği kurmuşlardır.

Derneğimizin teknik ve idari şartlarına uyan ve tüzüğümüz hükümlerini benimseyen plastik profil sektörünün güçlü firmaları  yanı sıra sektör paydaşlarımız profil ve doğrama imalat makine üreticileri ve plastik doğrama aksesuar üreticilerinden;

KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malz. San. Tic. A.Ş. – TECNOPLAS Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. – PİDOSAN Plastik Doğrama İnş. San. A.Ş. HATÜPEN Plastik Pencere Sistemleri A.Ş. – HAFFNER  Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. – YILMAZ Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. – MİKROSAN Makine ve Kalıp San. A.Ş. – PENTEK Pencere Aksesuar San. Ve Tic. A.Ş. – ROTO FRANK Yapı Mekanizmaları ve Elemanları LTD. ŞTİ. – ÖZGENÇ MAKİNA M.K.S. Motor Komp.Mak.San.Ltd.Sti. derneğimize katılmışlardır.

Benzer Avrupa örgütleriyle temas ve geliştirme programları yapmak, pencere ve kapı standartları oluşturmak, bunların takipçisi olmak, bu amaçla hazırlanan standartlar taslaklarına görüş bildirmek, TSE Standart Daire Başkanlığı Komisyonlarında görev almak bu derneğin temel görevleridir.

Bu amaç birlikteliğinden yola çıkarak yeni üyeler almak, mevcut üyeleri geliştirmek, eğitim düzenlemek, benzer Avrupa kuruluşlarının uygulamalarından hareketle, sektördeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurmak üzere kurulan PÜKAD, sektörün gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmasına yardımcı olmayı en büyük hedef görmektedir.

Yurtdışındaki laboratuarlar RAL, IFT Rosenheim Enstitüsü ile sektörü geliştirmek adına ilişkiler kurmak ve geliştirmek derneğimizin diğer görevleridir.

Pükad’ın hedefleri arasında; bitmiş pencereyi ve kapıyı aksesuarına, contasından, camına, üretim makinelerinden, standartlara uygun pencerenin ve kapının yerine takılmasına kadar her şeyi standart altına alma, pencere ve kapı sektörüne hizmet vermek üzere Pencere ve Kapı Okulu açarak, doğru üretim, doğru montaj, doğru servis vermek, bu konuda eğitimli insanlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmak, “Tam Müşteri Memnuniyeti” sağlamak üzere tüketicisi bilinçlendirmektir.

Derneğin adı, 23 Şubat 2012 tarihinde yapılan derneğin yıllık olağan genel kurul toplantısında, alınan karar doğrultusunda, 25 Nisan 2012 tarihli tüzük değişikliği ile Türkiye de Pencere ve Kapı sanayinin ve ilgili sektörlerin gelişmesi, büyümesini sağlamak ve benzer sektör kuruluşları ile birlikte hareket etmek üzere; “PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Başkanlığı’nı Dr. Mehtap Uluceviz’in yürüttüğü PÜKAD ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, arka sayfadaki telefon, fax, e-posta’dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DERNEĞİN AMACI

Profil, pencere, kapı, donanım / aksesuar, yardımcı malzeme, pencere ve cam makineleri, pencere camı, ilgili kimyevi maddeler, diğer ilgili malzemelerden oluşan pencere ve kapı sektörü üreticileri ve satıcıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel kişi veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanması hedef alınarak, derneğin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Türkiye’de pencere ve kapı sanayisinin ve ilgili sektörlerinin gelişmesi ve büyümesini sağlamak, sektörde kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlamak,
 • Toplum bilincini geliştirmek,
 • Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
 • Sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek,
 • Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 • Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.
 •  

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ

PÜKAD aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar:

 1. Pencere ve kapı endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
 2. Avrupa Birliği, AB’nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, Türk pencere ve kapı sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek
 3. Pencere ve kapı endüstrisi için bilgi merkezi olmak
 4. Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 5. Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak
 6. Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Federasyon kurmak veya kurulmuş Federasyonlara katılmak
 7. Pencere ve kapı sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden Dernek üyelerini haberdar etmek.
 8. Pencere ve kapı sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 9. Malzemelerin, TSE, CE, uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı, bu noktaların ithalatta ve uygulamada da gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar  ile oluşturulmuş meslek standartlarına göre meslekte çalışanların eğitimi, değerlendirilmesi ve sertifikasyon işlemleri yapmak.
 10. Üretimde verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek.
 11. İlgili malzeme ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın arttırılması için çalışmalar yapmak.
 12. Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak.
 13. Pencere ve kapı sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, plan program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
 14. İlgili malzemeleri tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler ve fuarlar açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak,             katılmayı teşvik etmek.
 15. Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.
 16. Türkiye’de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının Dernekle işbirliği içinde olmalarını organize etmek, pencere ve kapı sanayisinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesini özendirmek.
 17. Türk pencere ve kapı malzemesi sanayisinin, dünyada rekabet gücünün oluşturulması ve arttırılması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak.
 18. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki dernekler başta olmak üzere; Derneğin amaçlarına paralel amaçlar taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ulusal çıkarlarımıza aykırı faaliyetlerde bulunmayan yabancı derneklerle ve diğer ilgili uluslararası mali kurum ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak,
 19. Amaç faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip etmek, yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapmak veya bu gibi faaliyetleri bizzat yapmak, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 20. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, gayrimenkul satın alabilir, satabilir, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, Derneğe ait taşınmazları kiraya verebilir, taşınmazları üzerine rehin ve ipotek kabul edebilir,
 21. İlgili mevzuat çerçevesinde, İktisadi İşletme kurabilir, üyelerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak üzere lokal ve sosyal tesis açabilir, işletebilir, işlettirebilir.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ