PÜKAD

Neden Binalar da Otomobiller gibi Seri Olarak Üretilmiyor

Cephe giydirmeler nereye doğru gelişiyor? 19 Mayıs 2011 de Delft’de beşincisi yapılan (The Future Envelope) kongresinde inşaat prosedürünün geliştirilebileceği ve cephe giydirmelerinin ancak bilgi ve teknik aktarımı ile gerçekleşebileceği tespit edildi. Cephe kaplamanın muhtelif bölümlerinden gelen konuşmacılar çok enteresan cephe kaplama şekilleri ve uygulama alanlarından bahsettiler.

Biz [Fassaden-Research Gruppe (Delft Teknik Üniversitesi)] olarak cephe giydirmelerde iki büyük gelişme olacağını düşünüyoruz. Bunlarında enerji tasarrufu ve malzeme olduğunu söylediler. Delft   Üniversitesi İnşaat Tekniği Enstitüsü Başkanı  Prof. Ulrich Knaack’ da gelecekte çok şaşırtıcı malzemelerin bile cephe giydirmelerde kullanılabileceğini söyledi. Wiesbaden Üniversitesi profesörlerinden Andreas Fuchs , cephe kaplamalarının, yaz aylarında başka, kışın soğuk günlerde ayrı özelliklere sahip olması ve ona göre reaksiyon göstermesi gerektiğini söyledi. Schüco böyle bir sistemi geliştirmiştir. Yapılan izolasyon güneşten korunma ve enerji üretimini yerine getirecek şekilde yapılırsa problem çözülmüş olur. Yeni bir kaplama teknolojisiyle (uyumlu ince tabakalardan oluşan) bina, mevsimlere veya günün değişik zamanlarına göre soğutma veya ısıtma enerjisini azaltmak için fazla veya az açık tutulabilir. Bu işlem, ışığı geçiren elemanların, entegre edilmiş PV (Fotovoltaik) modüllerinin aynı zamanda gölgeleme ve elektrik enerji üretim fonksiyonlarını yerine getirmesiyle gerçekleştirilir. Hollanda Twente Üniversitesi İmalat tasarımcısı profesörlerinden Wim Poelman bu konudaki gelişme hızının artırılmasının çok gerekli olduğunu ifade etmiştir. Bunun içinde çeşitli branşların karşılıklı teknoloji alışverişi yapılmasına derhal başlanması gerektiğini söyledi. Eğer Cephe giydirmeler için bir yeni şeyler yapmak istiyorsanız, önce sağınıza ve solunuza bakınız. Belki de yapmak istediğiniz ve yeni zannettiğiniz bir şey başka branşta çoktan beri başarıyla kullanılmaktadır.

Kopenhagen’dan Bayan Anne Beim, bir sanayi prosesinin uzun vadede devamlılığı nasıl temin edilebilir sorusunun cevabını araştırmaktadır. İnşaat dalında gelişme prosesi neden çok büyük bir zaman aralığında gerçekleştirilebilir? Bu aralık minimum 10 senedir. Neden binaları da otomobil gibi inşa etmeyelim? Cevap şöyledir: Cephe giydirmeleri otomobil gibi seri imalata dönüştürmeye çabalansa da, binalar seri otomobiller gibi seri imalat ürünleri değil, el emeği ile yapılan özel imalatlardır. Beton ve dış cephe işçiliği gibi karşılaştırılamayacak branşlar birlikte çalışmaktadır. Geliştirmek amacıyla hazır elemanların kullanılmaya başlanması işi enteresanlaştırmaya başladı. Bunun için de uygunluk yerlerinin ayrıntılı detaylandırılması gerekir.

Bu noktada Berlin’deki Priedemann firması sahibi Lars Andrers von Priedemann devreye giriyor. Planlama aşamasından binanın bitiş aşamasına kadar hiçbir eksik olmamalı. Planlamacı mühendislerin de gelecekte pratikte daha fazla sorumluluk almaları gerekecektir. Planlamadan inşaat aşamasının sorunsuz geçilebilmesi için proje mühendisi alanında bilgi sahibi olmalıdır. Anders, dış cephe için yüksek tutarlı masraflarını üstlenerek dış cephe elemanının birebir modelini yaptıklarını söylüyor. Böylelikle neyi gerçekleştirebileceklerini ve maliyetini ortaya çıkarmış olduklarını açıkladı.

Eindhoven Teknik üniversitesi profesörlerinden Dirk Broer, organik nano malzemelerin potansiyellerinden bahsetti: Yağmurlu zamanlarda pencereyi kendiliğinden kapatacak ve odada fazla miktarda CO² olduğunda pencereyi otomatik olarak açacak uygulamalardaki gibi nano yüzeyler enerji üretimi ve sistem elemanlarının kumanda edilmesi için kullanılır. Tıpkı ayçiçeği gibi yoğun güneş ışığında açılan ve azalan güneş ışığında kapanan bir malzeme üzerinde çalışılmaktadır. Bunlar kendiliğinden çalışan güneşten korunma panelleri gibi kullanılabilir. Burada önemli olan laboratuarlarda yapılan nano uygulamalarını pratikte gerçekleştirebilmektir.

Dr. Müh. O.Muzaffer TAMER

Kaynakça:GLASWELT Haziran 2011 sayısı

KURUMSAL ÜYELERİMİZ