PÜKAD

PÜKAD desteğiyle İKLİM ZİRVESİ 2018 İstanbul’da gerçekleşti!

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜMBİAD ve PÜKAD’ın biraraya gelerek hazırlıkları tamamlanan İKLİM ZİRVESİ 2018, 4 Mayıs 2018 tarihinde “DEĞİŞEN İKLİM, DEĞİŞEN HAYAT” sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet Rektörlük Binası ana salonunda yapıldı. Zirveye çok sayıda akademisyen, yerel yönetimlerden yetkililer, kamu yetkilileri, STK temsilcileri ve öğrenciler  katıldı.

İKLİM ZİRVESİ 2018, Paris COP21’e üst düzeyde katılım sağlayarak 197 ülkeden biri olan Türkiye’nin, dünya ülkeleriyle ortak hareket ederek, seragazı etkisinden kaynaklı iklim değişikliğine karşı önlem almak ve ülkemizde halihazırda yer yer yaşanan ve yaşanacak iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlere dikkat çekmek ve bu kapsamda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşunu, yerel yönetimleri, bürokratları, üniversiteleri, okulları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek son durum hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmıştı.

Zirvede uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin sunulduğu bir oturumun yanısıra, çeşitli şektörlerden kaynaklı seragazı salımları/yutakları ilişkisinin irdelendiği, iklim değişikliği etkilerinin ortaya konduğu ve iklim değişikliği uyumu çerçevesinde hazırlanması gerekli eylem planlarının tartışıldığı oturumlar da gerçekleştirildi. Ayrıca zirvede, enerji, ulaşım, konut, sanayi, atık gibi ciddi miktarlarda sera gazı üreten sektörlerin duyarlılıklarının da masaya yatırıldığı sera gazı salımlarında azaltıma yönelik tedbirler konuşulşulurken, iklim değişikliğinin Türkiye’ye yönelik olarak yaratacağı riskler ve fırsatlar da paylaşıldı.

İklim Zirvesi 2018, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. M. Emin ARAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN destekleriyle, Düzenleme Kurulu ve Tümbiad Başkanı Ufuk BİLGETEKİN, PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR, Bilim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete TAYANÇ, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Oktay AKKOYUNLU, Meteoroloji Uzmanı Dr. Hakkı BALTACI ve Genel Koordinatör Arif EKŞİ yönetiminde gerçekleştirildi.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ