PÜKAD

PÜKAD, Fırat Plastik’e Ait Cumhuriyet ve Atatürk Mirası Alpullu Şeker Fabrikası ve Atatürk Sanayi Müzesi’ni Ziyaret Etti

Türkiye’nin önde gelen profil sanayicilerini tek çatı altında buluşturan PÜKAD, faaliyetleriyle sektördeki gelişmelerin nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ziyaret trafiğini artıran PÜKAD, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyetle Fırat Plastik’e ait Alpullu Şeker Fabrikası’nı ve Atatürk Sanayi Müzesi’ni ziyaret etti.

PÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehtap ULUCEVİZ ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, Fırat Plastik’in milli üretime yaklaşımı ve Cumhuriyet’in miraslarına sahip çıkma felsefesini bir kez daha ortaya koydu. Alpullu Şeker Fabrikası’nın bu sene tarihinin en yüksek pancar işleme ve şeker üretme tonajını hedeflediğini aktaran Dr. Mehtap ULUCEVİZ, şu açıklamalarda bulundu:

Genç Cumhuriyetin İlk Şeker Üreten Fabrikası

“Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi politikasıyla amaçladığı, toplumsal kalkınma ve modernleşmeyi birlikte gerçekleştirecek modellerin öncüsü olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın temelleri 22 Aralık 1925’te atılmış ve 26 Kasım 1926’da Genç Cumhuriyetin ilk şeker üreten fabrikası olarak hizmete açılmıştır. Takip eden yıllarda gerek şeker fabrikaları gerek dokuma ve bez fabrikaları gerekse demir-çelik fabrikaları benzer modeller olarak hayat geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bu sanayileşme hamlesini bugün küçümsememek, o dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekir. O zamanın yüksek teknolojisi dünyada da bu fabrikalardır. Ülke sathına yayınlan, nüfusu ülke geneline yayan Atatürk’ün bu kalkınma modeli yalın ama bir o kadar güçlü ve çok amaçlı bir modeldir. Biz, Alpullu’yu aldığımızda şeker üretimi yapamayacak durumdaydı ve son yıllarda şeker dahi üretmiyordu. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak yeni bir fabrika kurmak değildi. Zaten mirasa sahip çıkılmadığı için atıl durumdaydı. Bu mirasa sahip çıkmak demek, üretim tesislerinin modernize edilerek şeker üretilmeye başlamak demekti. Biz de bunu yaptık. Ne yeni bir fabrika kurduk ne de komple makineleri değiştirdik. Çağdaş devlet ve toplumun, bağımsızlığın, üretimden, fabrikadan ve çalışmaktan geçtiğine inanan bir ruhtur Cumhuriyet.

Mehtap ULUCEVİZ: “Alpullu’nun Bacası Tütmeye Devam Etmektedir ve Edecektir İnşallah!”

Alpullu Şeker Fabrikası’nın kurulması pancar ekimini teşvik etmenin ötesinde çiftçinin kalkınmasına, birçok kişinin iş bulmasına, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamış ve öncü olmuştur. 20 Aralık 1930’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk fabrikayı ziyaret etmiştir. Atatürk, Cumhuriyetin ilk fabrikası kabul edilen Alpullu Şeker Fabrikası’nı gururla gezdikten sonra anı defterine şöyle yazmıştır: “Alpullu Şeker fabrikasını gezdim. Gördüğüm vaziyetten çok memnun kaldım. Müessesenin daha tevessü etmesini ve şimdiye kadar olduğundan fazla muvaffak olmasını dilerim. Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır.” 14 Haziran 1935’de fabrikayı gezen 1. Ordu Müfettişi, Kurtuluş Savaşımızın komutanlarından Org. Fahrettin Altay ise anı defterine şu notları düşmüştür: “Alpullu Şeker Fabrikası’nın bacasını havaya doğru dikilmiş bir direk gibi görmemeli, onu yurdumuza göz dikenlere doğru uzatılmış bir top namlusu gibi görmelidir. O baca tüttükçe onun namluluk vazifesini bizler görürüz.” Alpullu’nun bacası tütmeye devam etmektedir ve edecektir inşallah!

Cumhuriyet İçin “Her Fabrika Bir Kaledir”

O yıllarda kurulan fabrika duvarlarına asılan levhalarda belirtildiği gibi, “Her fabrika bir kaledir.” Bu slogan, ulusal politikaların hedeflediği iktisadi bilinci ifade eder. Ancak kaleler, içine sığınıp kendimizi sakladığımız birimler değildir. Tam tersine, çağdaşlığa açılmanın kaleleridir. Alpullu Şeker Fabrikası örneğinde olduğu gibi, her fabrika yöre halkının istifadesine açık bir kampüstür ve ülke geneline yayılarak nüfusun dengeli dağılımını sağlamıştır. Anadolu’ya iş, aş, zenginlik, konfor götürmüştür bu model. Yörede olmayan çağdaş olanakların, faydaların paylaşıldığı birer kurumdur fabrikalar. Çünkü Cumhuriyet, bu sanayi tesisleriyle hem ekonomik kalkınma hem de sosyal ve kültürel kalkınma ve modernleşme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Bugün ulaştığımız başarıların kökeninde bu Cumhuriyet ruhunun olduğu unutulmamalıdır. Alpullu Şeker Fabrikası, önümüzdeki yıl 100 yaşına girecek Cumhuriyetimizin önemli bir tanığı, ciddi bir kilometre taşıdır. Alpullu hafızadır.

Cumhuriyet’in Kültür Mirasını Yaşatıyor

Alpullu Şeker Fabrikası’nın içerisinde yer alan Ergene Köşkü, başta Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizdeki sanayileşme hamlelerinde emeği geçenlerin aziz hatıralarının yaşatılması için Fırat Plastik AŞ yönetimi tarafından müzeye dönüştürülmüş ve “Atatürk Sanayi Müzesi Alpullu Şeker Fabrikası 1926” adıyla Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yıldönümünde törenle açılmıştır. Alpullu’yu devraldığımız günden itibaren, tarihi Ergene Köşkü içindeki değerli eşya ve hatıratları koruduk ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak müze talebimizi ilettik. Alpullu Şeker Fabrikası bünyesindeki gerek sanayi tarihimiz gerekse kültür mirası alanına giren kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik belge ve malzemeleri, yazılı eserleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yerli ve yabancı devlet adamları gibi tarihi şahsiyetlerden kalan materyalleri ve eserleri Atatürk Sanayi Müzesi çatısı altında korumayı; şeker sanayi ve yöredeki pancar tarımı tarihinin önemli aşamalarını sergilemeyi¸ bu varlıkları çağdaş müzecilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirerek yöre halkına ve gelecek kuşaklarımıza aktarılmasını sağlamayı, Alpullu Şeker Fabrikası’nın Türkiye şeker sanayi tarihinin yazılmasında ve Türkiye’nin üretim kültürünün oluşmasında yaptığı katkıları görünür kılmayı, şeker sanayisine yön vermiş kurumlara ve kişilere ait eserlerle endüstri ve mühendislikle ilgili eşyaların ve belgelerin korunmasını, araştırmaya açılmasını ve sergilenmesini sağlamayı hedefledik.”

PÜKAD (Window and Door Sector Association) Visited Fırat Plastik’s Alpullu Sugar Factory and Atatürk Industrial Museum among the Heritage of the Republic and Atatürk

Assembling Turkey’s notable profile industrialists under a single roof, PÜKAD keeps on feeling the pulse of the sectoral developments with its activities. Having picked up the tempo of its visits in this respect, PÜKAD paid a visit to Fırat Plastik’s Alpullu Sugar Factory and Atatürk Industrial Museum among the Heritage of the Republic and Atatürk.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ