PÜKAD

23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferanslarında PÜKAD olarak yerimizi aldık

3-5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen ICCI Fuar ve Konferanslarının açılışı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.

Enerji ve Çevre’nin ayrılmaz bir bütün olduğunun her fırsatta altının çizildiği konferanslarda, “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji”, “Türkiye de Enerji Sektörünün Durumu ve Sürdürülebilirliği”,  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Önemi”, “Kömür Teknolojileri ile Kömür Santrallerinin Yaygınlaştırılması Hedefi” başlıkları ele alındı.

Konferanslarda Enerji ve Çevre Sektörünün yarattığı sorunların iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin de çok iyi gözlenmesi gerektiğini ve bu durumun yapıları etkilediğini dolayısıyla enerji verimliliği ile pencere-kapının önemini de PÜKAD Başkanı Dr. O. Muzaffer Tamer’in kitabını yetkililere vererek vurguladık.

Bakanlığın İDEP kapsamındaki hedeflerinin ve sera gazı emisyonunun azaltılması için enerji ve çevre sektörünün çalışmalarının ve yatırımlarının çevreci yaklaşımla ve sıkı denetlenmesi hususuna da dikkat çektik.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ