PÜKAD

PÜKAD Binalarda Isı Yalıtımını ve Enerji Verimliliğini Önemsiyor

PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği olarak ;

  • 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan 36. Enerji Verimliliği Haftasında “Enerji Verimliliği için 2023 Vizyon ve Çözümleri” 8. Enerji Verimliliği Forumuna ve
  • 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen “Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu’na katılarak katkı sağladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin Güngör,

ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ı yeni görevleri vesilesiyle tebrik ettik.

Binalarda Isı yalıtımının ve Enerji verimliliğinin cephe kaplamadan geçtiğini savunan derneğimiz Pencere ve Kapı Yalıtımının önemine vurgu yaparak her platformda dikkat çekmek için kolları sıvadı.

Gerek Küresel Isınma’dan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de bölgesel hatta iller bazında gerçekleşen sıcaklık artışlarının çok iyi hesaplanarak, çizilen projelerde Pencere ve Kapı tasarımlarının yapılması gerektiğini ve gerekse kensel dönüşüm binalarında dikkate alınması gereken mevzuatlara dikkat çekiyoruz.

Bilindiği üzere hazırlanan tüm Eylem Planlarında 2017 yılında ;

  • Bütün binalarda, “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliği ve “Enerji Verimliliği” yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması,
  • Tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi”’nin verilmesi,
  • Yeni binalarda yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi,
  • Öncelikli kamu bina ve işletmelerinde olmak üzere tüm yapılarda yıllık enerji tüketiminin 2023 yılına kadar %20 azaltılması gerektiği,
  • 2023 yılına kadar yeni yerleşim alanlarında, mevcut yerleşim alanlarına oranla en az %10 sera gazı emisyonunun azaltılması,

hedefleri vardır.

Toplantılarda görüştüğümüz bakanlık yetkilileri ve uzmanlarına özellikle;

Sempozyumlarda konuşmacı olan tüm yabancı uzmanların sunduğu örnek projelerin aslında Türkiye’de de mümkün olabileceğine vurgulayarak,

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların hiç birinde bir çok mevzuatın uygulanmadığını, uygulanması halinde bütün bu binaların birer yeşil bina ve erişilebilir olabileceğini anlatarak ve bu konuda bir seri seminer hazırlığı içinde olduğumuzu belirterek desteklerini talep ettik.

Eskiden mimarlar proje çizerken çevredeki binaların güneşini ve rüzgar koridorunu kesmeyecek şekilde çizerek ustalıklarını gösterirlermiş. Bugünkü mimarlarımız inşaat firmalarına mevzuaten min. 90 cm olması gereken asansör kapısını 80 cm çizemiyeceklerini dahi anlatamıyorlar. Çünkü mevzuatları bilmedikleri için dikkate almıyorlar. Tüm yeni binaların sadece yenilenmiş ancak denetimsizlikten mevzuatlara uygun olmadığının altını özellikle çiziyoruz.

PÜKAD olarak ortak çalışma yapabileceğimiz kurum ve kuruluşları derneğimizi web sitemizden ve sosyal medyadan takip ederek çalışmalarımızı destekleyebileceklerini ve bizimle irtibata geçmelerini buradan duyurmak isteriz.

 

KURUMSAL ÜYELERİMİZ